English

Om toegang te krijgen tot ‘Mijn dossier’ is het noodzakelijk om je te registreren of in te loggen. In ‘Mijn dossier’  is het mogelijk de eigen gegevens in te zien, te bewerken en een aanvraag in te dienen.

Iemand die een aanvraag heeft gedaan kan hier zijn persoonlijke gegevens inzien en wijzigen.

ODN Bestuur

Bij Stichting Omscholingsregeling Dansers is het bestuur verantwoordelijk voor het beleid. In het bestuur hebben vertegenwoordigers van werkgevers- én werknemersorganisaties zitting. Zij zien er samen op toe dat de belangen van hun beider achterban goed worden behartigd. Het bestuur van Stichting Omscholingsregeling Dansers houdt zich bij de uitoefening van zijn taken, naast de wettelijke voorschriften, aan de voorschriften zoals die zijn opgenomen in de statuten.

Monique Vogelzang
voorzitter (onafhankelijk)

Toine van der Horst
namens de werkgeversorganisatie NAPK

Thomas Smit
namens de werkgeversorganisatie NAPK

Barbara Suters
namens de werknemersorganisatie Kunstenbond

Klaas Backx
namens de werknemersorganisatie KunstenbondZoek

 

 

Vrienden

Word vriend van ODN en steun ons dansers te ondersteunen in hun toekomstige carriere!

>>

 

Volgende stap

Interviews met ex-dansers die zich middenin hun omscholingstraject bevinden of hun ervaringen delen na afloop.

>>

 

Getuigenis

"Dankzij de omscholingsregeling krijg ik de kans om zonder zorgen opnieuw te beginnen, ik kan studeren en mij ontwikkelen binnen een nieuw ambacht waarin beeld en beweging nog steeds een centrale plaats innemen." (Leo van Emden)

>>

 

Facebook