English

Om toegang te krijgen tot ‘Mijn dossier’ is het noodzakelijk om je te registreren of in te loggen. In ‘Mijn dossier’  is het mogelijk de eigen gegevens in te zien, te bewerken en een aanvraag in te dienen.

Iemand die een aanvraag heeft gedaan kan hier zijn persoonlijke gegevens inzien en wijzigen.

Klachtenprocedure

Het is natuurlijk mogelijk dat u een klacht heeft. Bijvoorbeeld over ons bedrijf of over de wijze waarop we uw omscholingsregeling uitvoeren. Stichting Omscholingsregeling Dansers heeft daarom een klachtenprocedure opgesteld. Deze komt op het volgende neer:

1. U neemt eerst telefonisch contact op (tel. 020-341 96 23).
Het is immers mogelijk dat wij het probleem kunnen oplossen of dat er sprake is van een misverstand.

2. Leidt dit niet tot de gewenste oplossing? Stuur dan een brief naar het bestuur, waarin u uw klacht toelicht. Het adres is:

Stichting Omscholingsregeling Dansers
t.a.v. het bestuur
Johan M. Coenenstraat 4-links
1071 WG Amsterdam

Vanzelfsprekend sluit onze klachtenprocedure een juridische procedure op geen enkel moment uit en kunt u uw klacht ook altijd voorleggen aan de rechter. Zie ook het ODN reglement voor verdere informatie over de klachtenprocedure.

Zoek

 

Volgende stap

Interviews met ex-dansers die zich middenin hun omscholingstraject bevinden of hun ervaringen delen na afloop.

>>

 

Getuigenis>>

 

Facebook