English

Om toegang te krijgen tot ‘Mijn dossier’ is het noodzakelijk om je te registreren of in te loggen. In ‘Mijn dossier’  is het mogelijk de eigen gegevens in te zien, te bewerken en een aanvraag in te dienen.

Iemand die een aanvraag heeft gedaan kan hier zijn persoonlijke gegevens inzien en wijzigen.

Artikel financiering Omscholingsregeling

Het NRC Handelsblad berichtte op 2 maart jl. dat aanvragen voor omscholing van een aantal dansers misschien niet in behandeling zouden worden genomen. Het gaat met name om dansers, die bij gezelschappen werken, die weigeren om subsidie bestemd voor omscholing door te storten aan de Omscholingsregeling.

Het volledige artikel kun je hier lezen 

Omdat het bestuur dansers niet de dupe wil laten worden van de weigerachtige houding van een aantal dansgezelschappen heeft het bestuur zijn standpunt herzien. De aanvragen van de dansers in die gezelschappen worden wel behandeld, maar hun studiebudgetten worden kleiner. Als deze dansers tekort komen voor hun plannen kunnen zij dan een beroep doen op hun werkgevers, want die hebben daar juist geld voor gekregen.

Hoe kan dat?
In de regeling, die per 15 oktober 2015 operationeel is geworden, wordt het budget dat aan dansers ter beschikking kan worden gesteld, bepaald door een aantal factoren waaronder het aantal premies, het middelloon van de danscarrière en subsidie die door de werkgevers is afgedragen. Het bestuur heeft nu besloten om bij de vaststelling van het budget er rekening mee te houden of er al dan niet subsidie is afgedragen. De periode waarin die bijdrage niet is betaald door een werkgever, waar de aanvrager in dienst was, wordt niet meegerekend in de budgetopbouw.

Dat betekent dat de budgettaire mogelijkheden van de aanvrager kleiner zijn dan in het geval dat de subsidie zou zijn betaald. ODN zal de aanvrager erop attenderen dat hij of zij zich kan richten tot de (voormalige) werkgever, omdat deze het ontbrekende geld erbij kan doen.

Een volledige toelichting kun je hier lezen

Wil je zeker zijn van je zaak? Controleer de status van jouw omscholingsmogelijkheden door te bellen met 020 341 96 23 of ons een mail te sturen.
Heb je ideeën, ook dan kun je contact opnemen met ODN. We horen graag van je.


Terug

Zoek

 

 

Vrienden

Word vriend van ODN en steun ons dansers te ondersteunen in hun toekomstige carriere!

>>

 

Volgende stap

Interviews met ex-dansers die zich middenin hun omscholingstraject bevinden of hun ervaringen delen na afloop.

>>

 

Getuigenis

>>

 

Facebook