English

Om toegang te krijgen tot ‘Mijn dossier’ is het noodzakelijk om je te registreren of in te loggen. In ‘Mijn dossier’  is het mogelijk de eigen gegevens in te zien, te bewerken en een aanvraag in te dienen.

Iemand die een aanvraag heeft gedaan kan hier zijn persoonlijke gegevens inzien en wijzigen.

Goed nieuws over de financiering

Minister Van Engelshoven komt de dansers tegemoet met een extra bijdrage aan de Omscholingsregeling Dansers (ODN).

De danssector is bijzonder blij met de extra bijdrage die Ingrid van Engelshoven heeft toegezegd aan de Omscholingsregeling Dansers. Het gaat om een bedrag van € 500.000 bedoeld om het gat te dichten dat is ontstaan doordat in de afgelopen periode niet alle gezelschappen aan al hun premieverplichtingen konden voldoen.

ODN, of beter, de danssector krijgt het geld niet zomaar. De minister wil dat er goede afspraken worden gemaakt tussen de gezelschappen en de vakbond over de premieafdracht om te voorkomen dat er in de toekomst opnieuw financiële problemen ontstaan. Om dat te bereiken is er onder meer afgesproken dat de Omscholingsregeling voor de gehele danssector zal gaan gelden.Terug

Zoek

 

 

Vrienden

Word vriend van ODN en steun ons dansers te ondersteunen in hun toekomstige carriere!

>>

 

Volgende stap

Interviews met ex-dansers die zich middenin hun omscholingstraject bevinden of hun ervaringen delen na afloop.

>>

 

Getuigenis

>>

 

Facebook