English

Om toegang te krijgen tot ‘Mijn dossier’ is het noodzakelijk om je te registreren of in te loggen. In ‘Mijn dossier’  is het mogelijk de eigen gegevens in te zien, te bewerken en een aanvraag in te dienen.

Iemand die een aanvraag heeft gedaan kan hier zijn persoonlijke gegevens inzien en wijzigen.

Wat gebeurde er in 2015

Ieder jaar doet de Omscholingsregeling verslag van alle activiteiten en de financiële stand van zaken. Het bestuur legt verantwoording af door middel van de jaarrekening. Zo weet iedereen hoe de Omscholingsregeling ervoor staat.

Activiteiten
De Omscholingsregeling helpt dansers bij het beantwoorden van allerlei vragen die met hun loopbaan te maken hebben. Die vragen kunnen gaan over contracten, uitkeringen, verblijfsvergunningen, audities, vaststellingsovereenkomsten en concrete verzoeken om loopbaanbegeleiding en/of advies over hun toekomst.
Het aantal dansers waarmee in 2015 gesprekken werd gevoerd is toegenomen. Werden in 2014 nog 161 adviesgesprekken gevoerd met 95 dansers, in 2015 groeide dat aantal tot 211 en 118. Dat is een groei van ruim 25%. Iets meer dan de helft van deze gesprekken zijn dansers die bij gezelschappen in dienst zijn en iets minder dan de helft zijn freelancers. Studerende dansers

In 2015 studeerden er in het totaal 122 dansers met financiële steun van de Omscholingsregeling. Dat waren er tien meer dan in 2014. 69 van hen kregen een Toelage voor Studie en Inkomen (TSI) d.w.z. hun studiekosten werden vergoed en daarnaast kregen zij ook een bijdrage in de kosten van levensonderhoud.

53 dansers gebruikten een Tegemoetkoming Studiekosten (TS). Dat is alleen een vergoeding van studiekosten tot een maximumbedrag van € 10.000. Het merendeel van deze dansers studeert naast de dansloopbaan en bereidt zich zo voor op het einde daarvan.

Wat opvalt, is dat het aantal dansers toeneemt dat al tijdens de danscarrière de boeken induikt. Niet duidelijk is wat daar de reden voor is. Mogelijk is dat de onzekere werkgelegenheidssituatie voor dansers?


Nieuwe aanvragen
In 2015 dienden zeven dansers een nieuwe aanvraag in voor een Toelage voor Studie en Inkomen en die werden allemaal goedgekeurd.
Het aantal nieuwe aanvragen voor een Tegemoetkoming in de Studiekosten, de TS, was 19. Dat is een aanmerkelijk groter aantal dan in 2014. Toen ging het om slechts vijf aanvragen.
Daarnaast werd er ook een groot aantal vervolgaanvragen ingediend. Dat zijn aanvragen van dansers, die al eerste stappen hebben gezet en verder willen studeren. In 2014 waren dat er opvallend veel en die trend heeft zich doorgezet in 2015. In het totaal ging het om 48 aanvragen.Financiën
Ondanks tegenvallende beleggingsresultaten (er is een verlies geleden van € 96.183) is 2015 afgesloten met een batig saldo van € 148.476. Het positieve saldo komt vooral doordat het totaalbedrag dat werd aangevraagd door dansers bescheiden was. Dit jaar werden er over het algemeen wat goedkopere studieplannen ingediend.

ODN ontwikkelt ook andere activiteiten, zoals de succesvolle studiedag met de voorzitter van de Sociaal Economische Raad, Mariëtte Hamer en de staatssecretaris van Sociale Zaken, Jetta Klijnsma. ODN geeft ook voorlichtingen, neemt deel aan seminars, projecten en is ook internationaal actief.

Meer weten? Het volledige jaarverslag is beschikbaar op de website.


Terug

Zoek

 

 

Vrienden

Word vriend van ODN en steun ons dansers te ondersteunen in hun toekomstige carriere!

>>

 

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van nieuws over de ODN? Schrijft u dan in voor de nieuwsbrief.

>>

 

Volgende stap

Interviews met ex-dansers die zich middenin hun omscholingstraject bevinden of hun ervaringen delen na afloop.

>>

 

Getuigenis

"Dankzij de omscholingsregeling krijg ik de kans om zonder zorgen opnieuw te beginnen, ik kan studeren en mij ontwikkelen binnen een nieuw ambacht waarin beeld en beweging nog steeds een centrale plaats innemen." (Leo van Emden)

>>

 

Facebook