English

Om toegang te krijgen tot ‘Mijn dossier’ is het noodzakelijk om je te registreren of in te loggen. In ‘Mijn dossier’  is het mogelijk de eigen gegevens in te zien, te bewerken en een aanvraag in te dienen.

Iemand die een aanvraag heeft gedaan kan hier zijn persoonlijke gegevens inzien en wijzigen.

UWV Nieuws: wijziging in dagloonberekening


Sinds 1 juni 2013 wordt het dagloon voor een WW – uitkering op een andere manier vastgesteld. Aan de hand van het dagloon wordt de hoogte van de uitkering berekend.
 
Iemand die recht heeft op een WW uitkering krijgt altijd een basisuitkering van drie maanden. De hoogte daarvan bedraagt tijdens de eerste twee maanden 75% van het dagloon en de derde maand 70%. Voor iemand die langer dan drie maanden WW krijgt, blijft de hoogte van de uitkering ook na de derde maand 70% van het dagloon.
 
Tot 1 juni 2013 was het zo dat het dagloon werd gebaseerd op het gemiddelde salaris over alle dienstbetrekkingen in de 12 maanden voorafgaand aan de werkloosheid. Sinds 1 juni 2013 wordt het dagloon berekend door alleen nog te kijken naar het gemiddelde loon dat iemand per dag verdiende in het laatste dienstverband! Onder loon wordt hier het salaris verstaan waarover premies sociale verzekeringen zijn afgedragen, het zogenoemde sv-loon.

Het dagloon wordt berekend op basis van het loon dat iemand in een jaar verdiende. Wanneer het dienstverband korter dan een jaar was, dan wordt het dagloon berekend over die kortere periode. Wanneer iemand een volledig jaar heeft gewerkt wordt het verdiende loon gedeeld door 261 (dit is het aantal loondagen in een jaar) en wanneer iemand korter heeft gewerkt wordt het loon gedeeld door het aantal gewerkte loondagen.
 
Deze wijziging kan voordelig zijn als iemand in het laatste dienstverband meer verdiende dan voorheen, maar kan nadelig zijn als de laatste baan minder goed betaalde dan eerdere tijdens de laatste twaalf maanden.
 
Wat ongewijzigd blijft is dat het dagloon nooit meer kan zijn dan het wettelijk maximumdagloon van € 197,- . Wanneer het dagloon hoger is, dan wordt er bij de berekening van de uitkering uitgegaan van het wettelijk maximumdagloon.

Twee voorbeelden:

Voorbeeld 1
Jan heeft een jaar gewerkt en heeft € 10.000 loon ontvangen + € 800 vakantiebijslag
Zijn dagloon is dan: ((€ 10.800 - € 800) × 108/100) ÷ 261 = € 41,38

Voorbeeld 2
Els heeft 4 maanden gewerkt en heeft € 6.000 loon ontvangen, zij heeft recht op 8,33% vakantiebijslag waardoor € 500 vakantiebijslag is gereserveerd.
Haar dagloon is dan: ((€ 6.500 - € 500) × 108/100) ÷ 87 = € 74,48

Op de website van het UWV is een rekenhulp te vinden waarmee iemand kan uitrekenen hoe hoog de uitkering wordt. 


Terug

Zoek

 

 

Vrienden

Word vriend van ODN en steun ons dansers te ondersteunen in hun toekomstige carriere!

>>

 

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van nieuws over de ODN? Schrijft u dan in voor de nieuwsbrief.

>>

 

Volgende stap

Interviews met ex-dansers die zich middenin hun omscholingstraject bevinden of hun ervaringen delen na afloop.

>>

 

Getuigenis

"Dankzij de omscholingsregeling krijg ik de kans om zonder zorgen opnieuw te beginnen, ik kan studeren en mij ontwikkelen binnen een nieuw ambacht waarin beeld en beweging nog steeds een centrale plaats innemen." (Leo van Emden)

>>

 

Facebook