English

Om toegang te krijgen tot ‘Mijn dossier’ is het noodzakelijk om je te registreren of in te loggen. In ‘Mijn dossier’  is het mogelijk de eigen gegevens in te zien, te bewerken en een aanvraag in te dienen.

Iemand die een aanvraag heeft gedaan kan hier zijn persoonlijke gegevens inzien en wijzigen.

Wat gebeurde er in 2016

Dertig jaar Omscholingsregeling Dansers
In 2016 was het precies dertig jaar geleden dat de toenmalige minister van Cultuur, Elco Brinkman, met een donatie van één miljoen gulden (€ 453.780) de basis legde voor de Omscholingsregeling. Vanaf de datum dat de regeling daadwerkelijk van start ging in september 1986 hebben honderden dansers gebruik gemaakt van de regeling. Meer dan drieduizend dansers maakten in die periode een afspraak voor advies over hun loopbaan en ruim vijfhonderd dansers kregen financiële steun.

2016

In 2016 maakten bijna 120 dansers een of meerdere afspraken met de loopbaanadviseurs van ODN. In iets minder dan de helft van deze gevallen gaat het om freelancers. Omdat er aan de adviesgesprekken geen kosten zijn verbonden, is de drempel om een afspraak te maken laag.

In de adviesgesprekken staat de persoonlijke situatie van de danser voorop. Niet alle gesprekken houden noodzakelijkerwijs verband met aanvragen.
Soms gaat het om oriënterende gesprekken en in andere gevallen gaat het om volledige loopbaantrajecten. Dan weer vraagt iemand om tussentijds advies tijdens een scholing of gaat het om informatie over toeslagen, verblijfsstatus, belastingzaken, uitkeringen etc.

Het besluit om een punt achter de dansloopbaan te zetten, grijpt diep in op het dagelijks leven van de danser. Dansers staan doorgaans onwennig tegenover de bureaucratie, die het leven na de dans met zich meebrengt. Dikwijls is de begeleiding daarom intensief.Nieuwe aanvragen in 2016

In 2016 werden in het totaal twaalf nieuwe aanvragen voor een Toelage voor Studie en Inkomen afgehandeld. Dat is bijna een verdubbeling t.o.v. 2015. Toen waren het er zeven. Het aantal van dit type aanvragen verschilt jaarlijks en het langjarig gemiddelde bedraagt twaalf. Het aantal nieuwe aanvragen voor een Tegemoetkoming in de Studiekosten, de TS, was acht. Een duidelijke afname in vergelijking met 2015 Toen ging het om 19 aanvragen.Jubileum
De activiteiten, die in 2016 werden georganiseerd om de dertigste verjaardag van de regeling te vieren, hadden vooral een inhoudelijk karakter.
Goran Turnšek, zelf ex – danser en met steun van de Omscholingsregeling fotograaf geworden, vervaardigde de tentoonstelling SECOND STAGE, de danser van toen in het leven van nu.
Met zijn foto’s illustreert Goran de vergankelijkheid van de danskunst en de carrière van een danser. Zijn werk is zo bijzonder, omdat hij als geen ander in staat is om dicht onder de huid van zijn geportretteerden te kruipen.De tentoonstelling was gedurende twee weken te zien tijdens de Nederlandse Dansdagen in Maastricht en drie weken tijdens het festival Here we live and now in het Korzo Theater Den Haag.

Een andere jubileumactiviteit was de bijeenkomst in Korzo op 15 december met als titel De Staat van de Danser. Hiervan deden wij al eerder uitvoerig verslag.

Financiën
2016 is afgesloten met een batig saldo van € 339.364 Dit resultaat is het gevolg van een positief beleggingsresultaat van € 155.498 en doordat de voorziening dotaties voor studiekosten en uitkeringen lager is uitgevallen dan begroot. Het resultaat wordt toegevoegd aan het doelvermogen van de Omscholingsregeling. ODN streeft naar een dekkingsgraad van 100% om de aanspraken van de deelnemers optimaal te waarborgen.

Bestuur
Het bestuur van de Omscholingsregeling bestaat uit vijf leden en is paritair samengesteld d.w.z. twee leden worden benoemd door de vakbond (Kunstenbond) en twee door de werkgeversorganisatie de NAPK. Gezamenlijk kiezen zij een onafhankelijke voorzitter.

Namens de werkgevers zaten in 2016 in het bestuur: Toine van der Horst, business manager van Nationale Opera en Ballet en Thomas Smit, zakelijk leider Theater Bellevue in Amsterdam.
De werknemers werden vertegenwoordigd door Barbara Suters, ex – danseres, nu eigenaresse productie ontwerpbureau en Klaas Backx, ex – danser, nu docent Klassieke dans aan de Theaterschool Amsterdam. Ruud Nederveen vervulde de rol van onafhankelijk voorzitter.

In 2016 heeft het bestuur vijf maal vergaderd. Bij de uitoefening van zijn taken hanteert het bestuur, in het kader van goed bestuur en toezicht, de Code Cultural Governance. Zie: http://www.governancecodecultuur.nl/
Voor hun activiteiten ontvangen de bestuursleden per vergadering vacatiegelden conform de richtlijnen van de Kunstenbond.


Terug

Zoek

 

 

Vrienden

Word vriend van ODN en steun ons dansers te ondersteunen in hun toekomstige carriere!

>>

 

Volgende stap

Interviews met ex-dansers die zich middenin hun omscholingstraject bevinden of hun ervaringen delen na afloop.

>>

 

Getuigenis

"Dankzij de omscholingsregeling krijg ik de kans om zonder zorgen opnieuw te beginnen, ik kan studeren en mij ontwikkelen binnen een nieuw ambacht waarin beeld en beweging nog steeds een centrale plaats innemen." (Leo van Emden)

>>

 

Facebook