English

Om toegang te krijgen tot ‘Mijn dossier’ is het noodzakelijk om je te registreren of in te loggen. In ‘Mijn dossier’  is het mogelijk de eigen gegevens in te zien, te bewerken en een aanvraag in te dienen.

Iemand die een aanvraag heeft gedaan kan hier zijn persoonlijke gegevens inzien en wijzigen.

Wat heeft de Omscholingsregeling freelance dansers te bieden?

Geen tijd om het hele artikel te lezen? In het kort staat dit erin:

Freelancers kunnen:

  • in aanmerking komen voor vergoeding van studiekosten tijdens of na hun danscarrière d.w.z. tot een maximum bedrag van € 10.000 
  • in aanmerking komen voor een volledige studietoelage na de danscarrière d.w.z. vergoeding van studiekosten en een maandelijkse uitkering om te kunnen studeren
  • advies vragen over hun loopbaan, kosteloos en op ieder moment in de carrière
  • dubbele premies betalen voor korte contracten en zo sneller een beroep op vergoedingen kunnen doen 
  • premies betalen voor werk dat is misgelopen vanwege een blessure of ziekte. 
  • premies betalen voor projecten in het buitenland
Alle professionele dansers kunnen bij de omscholingsregeling terecht. Ook de freelancer. Vragen over je loopbaan worden vakkundig door de loopbaanadviseurs van de regeling beantwoord. Soms is intensievere loopbaanbegeleiding wenselijk en ook dan staan de loopbaanadviseurs van de Omscholingsregeling voor je klaar. Dat kan op elk moment in de carrière en is altijd kosteloos.

Iemand die voor vergoeding van studiekosten of een studietoelage in aanmerking wil komen, moet aan voorwaarden voldoen d.w.z. tijdens de dansloopbaan een bepaald aantal premies hebben betaald. Ook freelancers kunnen premies betalen. De hoogte van de premie is vier procent van het maandelijkse inkomen. Iemand die geen salaris, maar een honorarium ontvangt betaalt vier procent daarvan. Aan de hand van het aantal gewerkte dagen wordt bepaald om hoeveel premies het gaat. Twintig dagen werk geldt als één premie.

Gezelschappen betalen normaalgesproken een deel (3%) van de premie. Dat geldt althans voor de dansers, die zij in dienst hebben. Freelance dansers moeten dat percentage zelf bekostigen en daarom meenemen in hun onderhandelingen met de opdrachtgever als extraatje op of onderdeel van het honorarium! Hier in Nederland zijn opdrachtgevers vaak bereid (een deel van) de premiebijdrage extra aan je over te maken of voor jou direct aan de omscholingsregeling te betalen.

Voorwaarden en mogelijkheden
Voor iedere danser gelden dezelfde voorwaarden voor financiële steun. Iemand moet een bepaald aantal premies hebben opgebouwd en een zeker aantal jaren hebben gedanst.

Een danser die 60 premies heeft betaald, komt in aanmerking voor vergoeding van studiekosten tot een maximum van tienduizend euro en die kan al tijdens de danscarrière worden gebruikt. Voor een volledige studietoelage moet iemand tenminste tien jaar hebben gedanst en in die tijd tenminste 96 premies hebben afgedragen. Een studietoelage bestaat uit een vergoeding van studiekosten en een maandelijkse uitkering om te kunnen studeren. Een dergelijke toelage is ook te gebruiken om een eigen bedrijf te starten.

Het opbouwen van premies is daarom belangrijk. Aantrekkelijk is dat de premies fiscaal aftrekbaar zijn.

Per jaar is het mogelijk om twaalf premies af te dagen, voor iedere maand werken één premie. Dansers die als werknemer werken, dragen in veel gevallen automatisch twaalf premies per jaar af. Dit is echter niet vanzelfsprekend wanneer iemand in kortdurende projecten werkt en ook weleens opdrachten in het buitenland doet. Het opbouwen van premies gaat daardoor langzamer in vergelijking met dansers die een heel jaar in loondienst werken.

Dat is de reden dat er speciaal voor freelancers in de omscholingsregeling aanpassingen zijn gemaakt. Daardoor is het voor hen gemakkelijker om aan de voorwaarden te kunnen voldoen.

Aanpassingen in de regeling voor freelancers
  1. Iemand die meerdere kortdurende opdrachten heeft, kan in dat jaar dubbel premies betalen. Iemand die bijvoorbeeld zes maanden werkt, kan zes extra premies afdragen. Bij vier maanden werk vier extra premies enz. 
  2. Freelance dansers die in Nederland wonen en zo nu en dan ook projecten in het buitenland doen, kunnen ook over die perioden premies betalen. Vroeger kon dat alleen als iemand al tenminste zestig premies in Nederland had betaald. 
  3. Nieuw is ook dat freelancers premies kunnen betalen voor een opdracht, die zij zijn misgelopen als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Een freelancer die ziek of geblesseerd is en daardoor zijn werk niet kan doen, verliest de opdracht en krijgt dan ook geen geld. In zo’n geval is het wel mogelijk om voor die periode(s) premies af te dragen alsof er toch is gewerkt. 

Door deze aanpassingen is de regeling toegankelijker geworden voor freelancers. De Omscholingsregeling levert maatwerk en blijft continu werken aan verbeteringen. Heb jij zelf ideeën hoe de regeling het beste kan werken voor freelance dansers, laat het ons dan weten. Stuur een mail, bel of maak een afspraak.

Ken je dansers die nog niet meedoen aan de regeling? Stuur dan de nieuwsbrief aan ze door. Heb je vragen naar aanleiding van de nieuwsbrief of in het algemeen neem dan vooral contact met ons op.


Terug

Zoek

 

 

Vrienden

Word vriend van ODN en steun ons dansers te ondersteunen in hun toekomstige carriere!

>>

 

Volgende stap

Interviews met ex-dansers die zich middenin hun omscholingstraject bevinden of hun ervaringen delen na afloop.

>>

 

Getuigenis

"Dankzij de omscholingsregeling krijg ik de kans om zonder zorgen opnieuw te beginnen, ik kan studeren en mij ontwikkelen binnen een nieuw ambacht waarin beeld en beweging nog steeds een centrale plaats innemen." (Leo van Emden)

>>

 

Facebook