English

Om toegang te krijgen tot ‘Mijn dossier’ is het noodzakelijk om je te registreren of in te loggen. In ‘Mijn dossier’  is het mogelijk de eigen gegevens in te zien, te bewerken en een aanvraag in te dienen.

Iemand die een aanvraag heeft gedaan kan hier zijn persoonlijke gegevens inzien en wijzigen.

Vergoeding van studiekosten en kosten van levensonderhoud

Wanneer een danser besluit de danscarrière te beëindigen kan hij in aanmerking komen voor een Toelage voor Studie en Inkomen. Het aanvragen van de toelage is mogelijk wanneer een danser het minimaal aantal premies van 96 heeft betaald gedurende een periode van minstens tien jaar. 

De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk wat er nodig is om de scholingsplannen te verwezenlijken. Bij de vaststelling van dat budget wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de individuele toekomstplannen. Er zit echter een maximum aan. Het totaalbedrag dat beschikbaar kan worden gesteld, wordt gebaseerd op een formule die rekening houdt met het aantal premies dat is afgedragen, het aantal jaren waarin is gedanst en de hoogte van het gemiddelde salaris, dat tijdens de dansloopbaan is ontvangen. Ieder jaar ontvangt een danser die premies afdraagt aan ODN een overzicht van de tot dan toe afgedragen premies. Ook wordt het binnenkort mogelijk om via de website inzicht te krijgen in het opgebouwde budget voor omscholing.

Een bijdrage in de kosten van levensonderhoud kan verschillende vormen hebben. De meeste dansers, die hun loopbaan beëindigen, doen een beroep op een werkloosheidsuitkering (WW). De omscholingsregeling heeft afspraken gemaakt met de UWV, de uitkerende instantie, dat dansers die een beroep doen op de regeling via ODN een aanvraag voor de WW indienen. Dan is het mogelijk om met behoud van WW - uitkering een studie te volgen.
  
Hoe lang een WW-uitkering duurt, is afhankelijk van iemands arbeidsverleden. Voor meer informatie, kijk op: www.uwv.nl Als een studie langer duurt dan het aantal maanden dat iemand een beroep op de WW kan doen, kan de omscholingsregeling een vervangende uitkering verstrekken tijdens de resterende duur van de studie.
  
De hoogte van die vervangende uitkering hangt samen met het aantal uren dat de studie vergt en bedraagt maximaal 70% van het laatstverdiende salaris als danser.

Een andere mogelijkheid van een bijdrage in de kosten van levensonderhoud is een inkomensgarantie. Die kan bijvoorbeeld worden gegeven als iemand een eigen bedrijf begint en de inkomsten in de aanloopfase van de oprichting van de eigen onderneming onvoorspelbaar zijn. Het garanderen van een bepaald inkomen is dan een steuntje in de rug.

Andere combinaties zijn echter ook mogelijk. De omscholingsregeling levert maatwerk en zal er alles aan doen om de overstap naar een nieuwe maatschappelijke start te ondersteunen. Raadzaam is om tijdig contact op te nemen met  ODN om de mogelijkheden te bespreken.

 

Zoek

 

 

Vrienden

Word vriend van ODN en steun ons dansers te ondersteunen in hun toekomstige carriere!

>>

 

Volgende stap

Interviews met ex-dansers die zich middenin hun omscholingstraject bevinden of hun ervaringen delen na afloop.

>>

 

Getuigenis

"Dankzij de omscholingsregeling krijg ik de kans om zonder zorgen opnieuw te beginnen, ik kan studeren en mij ontwikkelen binnen een nieuw ambacht waarin beeld en beweging nog steeds een centrale plaats innemen." (Leo van Emden)

>>

 

Facebook