English

Om toegang te krijgen tot ‘Mijn dossier’ is het noodzakelijk om je te registreren of in te loggen. In ‘Mijn dossier’  is het mogelijk de eigen gegevens in te zien, te bewerken en een aanvraag in te dienen.

Iemand die een aanvraag heeft gedaan kan hier zijn persoonlijke gegevens inzien en wijzigen.

Studiekostenvergoeding

Om voor een Tegemoetkoming in de Studiekosten in aanmerking te komen moet een danser minimaal 48 premies hebben afgedragen gedurende 5 jaar. Een danser, die mogelijkheden ziet om zich al tijdens de danscarrière voor te bereiden op zijn of haar omscholing kan een beroep hierop doen. In zo’n geval kan een aanvraag worden gedaan voor het volgen van een opleiding of cursus. De vergoeding, die in die situatie kan worden gegeven, bedraagt maximaal € 10.000

Studiekosten

Onder studiekosten worden verstaan de kosten van boeken, inschrijfgeld, cursusgeld, materialen, reiskosten e.d. Deze kosten worden volledig vergoed. Soms brengt het volgen van een opleiding kosten met zich mee, die niet direct voortvloeien uit de cursus zelf, maar wel noodzakelijk kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van bijzondere leermiddelen. In dergelijke gevallen kunnen deze kosten voor vergoeding in aanmerking komen tot een maximum van 60%.

 

 

Zoek

 

 

Vrienden

Word vriend van ODN en steun ons dansers te ondersteunen in hun toekomstige carriere!

>>

 

Volgende stap

Interviews met ex-dansers die zich middenin hun omscholingstraject bevinden of hun ervaringen delen na afloop.

>>

 

Getuigenis

"Dankzij de omscholingsregeling krijg ik de kans om zonder zorgen opnieuw te beginnen, ik kan studeren en mij ontwikkelen binnen een nieuw ambacht waarin beeld en beweging nog steeds een centrale plaats innemen." (Leo van Emden)

>>

 

Facebook