NL | EN

Cao Omscholingsregeling

Per 1 januari 2022 gaat de nieuwe cao voor de Omscholingsregeling in. Het is een deel cao, waarin alleen afspraken over de Omscholingsregeling zijn gemaakt.

Lange tijd was niet duidelijk of er een oplossing te vinden zou zijn voor de wankele bekostiging van de regeling, die veroorzaakt werd door een ingewikkelde subsidieconstructie. Nu ligt er een cao, waarin werkgevers en werknemers voor een periode van vijf jaar een hogere premie overeen zijn gekomen. Een hogere premie die vooral wordt gedragen door de werkgevers. Door deze oplossing kunnen, en daar draait het uiteindelijk om, dansers aanspraak blijven maken op steun bij de ontwikkeling van hun loopbaan, dansend en daarna. Hiermee komt er een einde aan een langdurige periode van onzekerheid.

Cao ODN 2022-2026

Scroll naar boven