NL | EN

Extra bijdrage Omscholingsregeling

Minister Van Engelshoven komt de dansers tegemoet met een extra bijdrage aan de Omscholingsregeling Dansers (ODN).

De danssector is bijzonder blij met de extra bijdrage die Ingrid van Engelshoven heeft toegezegd aan de Omscholingsregeling Dansers. Het gaat om een bedrag van € 500.000 bedoeld om het gat te dichten dat is ontstaan doordat in de afgelopen periode niet alle gezelschappen aan al hun premieverplichtingen voldeden.

ODN, of beter, de danssector krijgt het geld niet zomaar. De minister wil dat er goede afspraken worden gemaakt tussen de gezelschappen en de vakbond over de premieafdracht om te voorkomen dat er in de toekomst opnieuw financiële problemen ontstaan. Het ministerie van OCW heeft duidelijk gemaakt dat de nieuwe premie onderdeel is van Fair Practice.

Op dit moment wordt er overlegd hoe die afspraken kunnen worden gemaakt en wat de nieuwe premiehoogte zou moeten zijn. Ook wordt ernaar gestreefd om de Omscholingsregeling voor de gehele danssector zal gaan gelden.

Scroll naar boven