NL | EN

Financiële steun

ODN ondersteunt dansers door middel van loopbaanbegeleiding en financiële middelen, zodat zij hun tweede loopbaan kunnen vormgeven na hun allerlaatste optreden.

Criteria voor financiële ondersteuning

  • Dansers die op zijn minst 48 premies hebben betaald kunnen een aanvraag doen voor een vergoeding van studiekosten
  • Dansers die op zijn minst 96 premies hebben betaald gedurende een periode van op zijn minst tien jaar komen in aanmerking voor een Toelage Studie en Inkomen wanneer ze stoppen met dansen
  • In beide gevallen moet er een gedegen studieplan worden voorgelegd

Vergoeding van studiekosten

Deze vergoeding is er voor dansers die een cursus of studie willen volgen tijdens hun danscarrière. De vergoeding kan verstrekt worden gedurende een periode van maximaal vier jaar.

Onder studiekosten verstaan wij les- of collegegeld, inschrijvingskosten, de aanschaf van boeken en andere materialen, en reiskosten. Kosten van levensonderhoud vallen niet onder deze bijdrage.

Toelage studie en inkomen

Deze vergoeding is bestemd voor dansers die hun danscarrière gaan beëindigen en bestaat uit een vergoeding voor studiekosten en – wanneer noodzakelijk – een bijdrage aan de kosten van levensonderhoud. Soms is het ook mogelijk om financiële ondersteuning te ontvangen tijdens het opzetten van een bedrijf.

De hoogte van de toelage studie en inkomen hangt af van wat een danser nodig heeft om zijn plannen te vervullen en het aantal premies dat tijdens de danscarrière opgebouwd is. De vergoeding kan verstrekt worden gedurende een periode van maximaal vier jaar.

Scroll naar boven