NL | EN

Financiële steun

ODN ondersteunt dansers door middel van loopbaanbegeleiding en financiële middelen, zodat zij hun tweede loopbaan kunnen vormgeven na hun allerlaatste optreden.

Criteria voor financiële ondersteuning

Een persoonlijk omscholingsbudget dat groeit naarmate je langer afdraagt

48 premies in 5 jaar: € 20.000

96 premies in 10 jaar: € 55.000

115 premies in 12 jaar: € 75.000

Iedere danser is anders, ODN levert maatwerk en beweegt mee met jouw plannen.

Vergoeding van studiekosten

Deze vergoeding is er voor dansers die een cursus of studie willen volgen tijdens hun danscarrière. De vergoeding kan verstrekt worden gedurende een periode van maximaal vier jaar.

Onder studiekosten verstaan wij les- of collegegeld, inschrijvingskosten, de aanschaf van boeken en andere materialen, en reiskosten.

Toelage studie en inkomen

Deze vergoeding is bestemd voor dansers die hun danscarrière gaan beëindigen en bestaat uit een vergoeding voor studiekosten en – wanneer noodzakelijk – een bijdrage aan de kosten van levensonderhoud. Soms is het ook mogelijk om financiële ondersteuning te ontvangen tijdens het opzetten van een bedrijf.

De hoogte van de toelage studie en inkomen hangt af van wat een danser nodig heeft om zijn plannen te vervullen en het aantal premies dat tijdens de danscarrière opgebouwd is. De vergoeding kan verstrekt worden gedurende een periode van maximaal vier jaar.

Scroll naar boven