NL | EN

Freelancers

Meedoen aan de Omscholingsregeling?

Om mee te doen met de regeling en er op enig moment in de toekomst ook gebruik van te kunnen maken, moeten dansers en hun werkgevers of opdrachtgevers premies betalen. Zodra er voldoende premies zijn afgedragen kan iemand een vergoeding aanvragen voor de kosten van een omscholing- of opleidingsplan.

De premie bestaat uit een deel dat door de werkgever wordt betaald (6,93%) en een deel dat de danser zelf moet betalen (2,32%). In de ODN – cao is nu afgesproken dat ook opdrachtgevers verplicht (!) zijn om hun deel te vergoeden als een freelance danser mee wil doen met de regeling. De danser betaalt dan nog alleen het werknemersdeel van de premie. Dat scheelt de danser dus bijna 7%. Voorwaarde is dat je aantoont dat je aan de omscholingsregeling deelneemt.

Zo kunnen freelance dansers sparen voor omscholing, net als dansers in dienstverband.

Het opbouwen van premies met onderbroken banen kan een uitdaging zijn. Freelancers hebben, onder voorwaarden, de mogelijkheid om extra premies te betalen. Ook mag iemand, die even geen premies kan betalen, die verplichting een jaar onderbreken.

De combinatie van het aantal premies dat iemand heeft betaald en het aantal jaren dat iemand heeft gedanst bepaalt hoe groot het budget is waarop iemand een beroep kan doen. Dat groeit naarmate iemand langer deelneemt. Het omscholingsbudget is bestemd voor de vergoeding van studiekosten en, als dat nodig is, een bijdrage in de kosten van levensonderhoud tijdens de studie.

Vanaf het moment dat iemand 48 premies heeft betaald en ten minste 5 jaar hebt gewerkt, kunnen aanvragen worden ingediend. Het is mogelijk om meerdere aanvragen te doen voor verschillende stappen in je omscholingsplan. Dansers ontvangen ieder jaar een overzicht van het aantal opgebouwde premies.

Goed om te weten is dat als je niet voldoende premies kunt opbouwen omdat je danscarrière niet verloopt zoals verwacht, kun je de betaalde premies niet terugkrijgen. Zelfs als je besluit om niet om te scholen of het volledige budget niet te gebruiken, krijg je de premies niet terug.

 

Is de omscholingsregeling ook wat voor jou?

Neem contact op als je wilt weten wat de regeling jou te bieden heeft en hoe het precies werkt met het betalen van premies. We denken graag met je mee.

En of je nu wel of niet deelneemt, op elk punt in je danscarrière kun je een afspraak maken voor kosteloos advies en begeleiding door een van onze loopbaanadviseurs.

Meer weten?  info@omscholingdansers.nl

 

 

Scroll naar boven