NL | EN

Volgende deadline voor een aanvraag 22 maart 2023

Het bestuur van de Omscholingsregeling vergadert vier keer per jaar. Tijdens de vergaderingen worden de aanvragen behandeld. Hieronder staan de data vermeld waarop de aanvraagformulieren binnen moeten zijn. Doorgaans is dat drie weken voordat de vergaderingen plaatsvinden. Aanvragen die niet op de genoemde datum door de Omscholingsregeling zijn ontvangen worden pas de vergadering daarna besproken.

  • 22 maart 2023 is de deadline voor aanvragen die worden behandeld in de vergadering van 12 april
  • 5 juni 2023 is de deadline voor aanvragen die worden behandeld in de vergadering van 26 juni
  • 30 augustus 2023 is de deadline voor aanvragen die worden behandeld in de vergadering van 13 september
  • 1 november 2023 is de deadline voor aanvragen die worden behandeld in de vergadering van 22 november
Scroll naar boven