NL | EN

Volgende deadline voor een aanvraag 8 november 2022

Het bestuur van de Omscholingsregeling vergadert vier keer per jaar. Tijdens de vergaderingen worden de aanvragen behandeld. Hieronder staan de data vermeld waarop de aanvraagformulieren binnen moeten zijn. Doorgaans is dat drie weken voordat de vergaderingen plaatsvinden. Aanvragen die niet op de genoemde datum door de Omscholingsregeling zijn ontvangen worden pas de vergadering daarna besproken.

  • 26 januari 2022 is de deadline voor aanvragen die worden behandeld in de vergadering van 16 februari
  • 20 april 2022 is de deadline voor aanvragen die worden behandeld in de vergadering van 11 mei
  • 30 augustus 2022 is de deadline voor aanvragen die worden behandeld in de vergadering van 20 september
  • 8 november 2022 is de deadline voor aanvragen die worden behandeld in de vergadering van 29 november
Scroll naar boven