NL | EN

‘Wij willen kunnen blijven omscholen’

Met die hartenkreet richten dansers zich tot minister Van Engelshoven.

Wat is er aan de hand? In de cao Toneel en dans 2021 is er een afspraak gemaakt voor een verhoging van de premies aan de omscholingsregeling. Die afspraak is gemaakt om het voortbestaan van de regeling te waarborgen.

Tot 2009 werd de omscholingsregeling gesubsidieerd door het ministerie van OCW, maar dat is toen gestopt. Vanaf dat moment moesten werkgevers en werknemers dat onderling regelen. Dat wilden de werkgevers en werknemers ook wel, maar de vraag was hoe dat dan moest worden bekostigd. Vooral de gezelschappen die door het Fonds Podiumkunsten werden gesubsidieerd hadden daarvoor niet voldoende geld. De vier grote gezelschappen geven een deel van de oude subsidie door aan ODN en draaien daarmee op voor de hele sector. Deze ongelijke en gekunstelde situatie is ongewenst.

Er is lang en veel gepraat over hoe deze kwestie zou moeten worden opgelost. Iedereen is het erover eens dat de Omscholingsregeling een belangrijke, goede en succesvolle regeling is. Van de SER tot en met de Raad voor Cultuur, de dansers (freelancers en company dansers), de werkgeversorganisatie en de vakbond. Alle vinden zij dat de omscholingsregeling van vitaal belang is voor de dansers, maar ook voor de sector als geheel. De Raad voor Cultuur sprak in april 2019 in het advies over de dans zijn zorg uit over de toekomst van de regeling en expliciet de minister opgeroepen om de dansgezelschappen zodanig te financieren dat zij de regeling kunnen blijven betalen.

Iedereen is het er ook over eens dat de premieverhoging een goede manier is om het probleem, dat zich nu al ruim tien jaar voortsleept, op te lossen. Daar is echter geld voor nodig. De cao afspraak is dan ook gemaakt met een nadrukkelijk appel op de subsidienten. Het ministerie en het Fonds Podiumkunsten hebben de sleutel in handen om dit vraagstuk op te lossen.

Ondanks de zorg die de Raad voor Cultuur heeft geuit wordt er in de advisering niets meer over gezegd. Het FPK zegt dat de premieverhoging uit de subsidie moet worden betaald. Er komt dus niets extra’s. Daarmee komt de omscholingsregeling op losse schroeven te staan. De inkomsten van het fonds drogen op. Er komt minder geld binnen dan er nodig is om dansers goed te kunnen helpen. De omscholingsregeling is een essentieel onderdeel van het ecosysteem van de danssector. Als de regeling verdwijnt heeft dat verstrekkende gevolgen voor de dansers die hun leven wijden aan de zo mooie, maar kwetsbaarste kunstvorm. Dat kan niet en dat mag niet. Gedurende de afgelopen 35 jaar hebben honderden dansers succesvol van de regeling gebruik gemaakt. Een aantal van hen is zelfs al voor de tweede keer gepensioneerd.

Dansers uit heel Nederland en daarbuiten zetten zich in voor hun toekomst, help je mee? Check instagram #saveodnchallenge #dancerscouncil

Scroll naar boven