NL | EN

Zo doe je mee

Alle dansers zijn welkom bij ODN. Maak een afspraak met een van onze loopbaanbegeleiders voor kosteloos advies en coaching. Zij gaan graag met je in gesprek over je huidige werk, maar ook over mogelijke toekomstscenario’s. Om aanspraak te maken op financiële ondersteuning, moet er een minimaal aantal premies zijn afgedragen.

Dansers in loondienst

Dansers die voor een gezelschap werken die onder de cao Toneel en dans vallen, betalen automatisch premies aan ODN. Het bedrag dat elke maand wordt betaald voor de premie is 9,25% van het maandelijkse brutosalaris, inclusief vakantiegeld. De werkgever betaalt daar driekwart van: 6,93%, de danser betaalt 2,32%.

Freelance dansers

Ook als freelance danser kun je deelnemen aan de regeling en sparen voor omscholing. Freelancers hebben dezelfde rechten als alle andere dansers die in een Nederlands gezelschap werken.

Deelnemen houdt in dat je over de fee die je krijgt voor je opdrachten een premiepercentage afdraagt aan de regeling. Je opdrachtgever (in Nederland) vergoedt 6,93% en jij betaalt 2,32% van je grosso salaris als danser. Als je een opslag krijgt op je honorarium wordt die buiten beschouwing gelaten bij het berekenen van de premiehoogte. Ben je nieuwsgierig of dit interessant is voor jou? Lees er meer over

Scroll naar boven